Onze missie

Roularta Media Group gelooft in ‘One Team, One Family, One planet’ en bouwt vandaag mee aan een betere wereld voor morgen. Roularta Media Group kiest resoluut voor een duurzamer energie- en grondstoffenbeleid en streeft naar een significant kleinere ecologische voetafdruk, in het bijzonder CO2 -neutraliteit in 2040.

wat wij doen

One Team, One Family, One Planet

Knack Reizen engageert zich vanaf 2022 om een aantal bewuste keuzes te maken wat de CO₂‑impact betreft. Er wordt expliciet gekozen voor kleine en nieuwe schepen, uitgerust met de nieuwste technologie, waardoor wij de impact op het milieu reduceren. Bovendien compenseert Knack Reizen de volledige CO₂‑uitstoot voor alle klanten met een ambitieus programma om duurzame ontwikkelingsprojecten financieel te steunen.

Rivages du monde

Knack Reizen is samen met Rivages du Monde een partnerschap aangegaan met de organisatie Greentripper om klimaatprojecten te steunen die aan de hoogste internationale normen voldoen.

Greentripper is een Belgisch initiatief en één van de pioniers in Europa om haar klanten naar CO2-neutraliteit te leiden (calculate, reduce & offset) en om kwalitatieve, gecertificeerde klimaatprojecten te ontwikkelen.
Greentripper berekent de uitstoot van broeikasgassen van reizen (CO₂‑equivalent) en biedt, ter compensatie van deze impact, aan om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van projecten in ontwikkelingslanden door koolstofkredieten te verwerven.

Om op globaal niveau te handelen, heeft Knack Reizen besloten een klimaatproject te steunen dat windturbines bouwt in India. Het Indiase elektriciteitsnet is sterk afhankelijk van elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen die enorme hoeveelheden CO₂‑uitstoten. Dit project heeft tot doel om een elektriciteitsnet te voorzien van schone, hernieuwbare energie en stimuleert de overgang naar een koolstofarme economie.

Om verder te gaan en ook lokaal te handelen, zal een deel van deze bijdrage naar de vereniging “River Cleanup” gaan, die zich ten doel stelt de rivieren en beken in Europa zoveel mogelijk schoon te maken, met name in België, een land met veel rivierverkeer.
Nordic
Hieronder vind je een overzicht van de stappen die Nordic al heeft ondernomen om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken:

1. CO2-compensatie
Met Nordic reis je CO₂-neutraal.
Een mooie belofte natuurlijk, maar wat betekent dit concreet? Bij elke droomreis die bij Nordic geboekt wordt, berekenen we de CO2-uitstoot van het gekozen programma. Op basis van die berekening gaan we de CO2-uitstoot compenseren met een aantal duurzame projecten. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de milieuvervuiling die de toeristische sector met zich meebrengt.

2. Duurzame partners
Duurzaam reizen is veel meer dan op een verantwoorde manier van thuis naar de bestemming raken en terug. Daarom trachten we ook de ecologische voetafdruk te beperken ter plaatse. We doen dit door samen te werken met partners die ook hun steentje bijdragen aan milieubewuster reizen, met respect voor het mens, dier en planeet.

3. Stimuleren duurzaam reizen
Zoals hierboven aangehaald proberen we als touroperator onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. We hopen dan ook dat onze klanten hier een voorbeeld aan nemen.
We geven onze klanten steevast een aantal duurzaamheidtips mee alvorens ze op reis vertrekken.

4. Interne duurzaamheid
Ook binnenin onze bedrijfscultuur hechten we veel belang aan het duurzame aspect. Er werd hiervoor een interne projectgroep Duurzaamheid aangesteld, die kritisch nadenkt over onze interne duurzaamheid en die het beleid hierrond ook regelmatig bijstuurt.
In onze huisregels staan al heel wat zaken die de duurzaamheid bevorderen.

Meer info

CroisiEurope
CroisiEurope heeft al verschillende maatregelen genomen om hun ecologische voetafdruk fors te verkleinen.
  • Ze hebben de schepen uitgerust met GTL (gas-to-liquid). Deze synthetische brandstof, die ontstaat door de omzetting van aardgas, stelt CroisiEurope in staat hun milieubalans te verbeteren.
  • Installatie van waterbesparingsvoorzieningen op al hun schepen, die het mogelijk maken om 35 % drinkwater te besparen en de productie van afvalwater te verminderen.
  • Installatie van waterfonteinen aan boord die het kraantjeswater filtert en omzet in kwaliteitsdrinkwater, bijgevolg een besparing van 23 ton plastic per jaar.
  • Alle motoren van de schepen (Greenship label) voldoen aan de strengste en recentste Europese normen op het gebied van de bestrijding van vervuiling, waardoor de uitstoot van broeikasgassen beperkt wordt.
  • Al het afval wordt gesorteerd en gecomprimeerd aan boord alvorens te worden gerecycleerd. Al het voedselafval en bioafval wordt ingezameld en door gespecialiseerde bedrijven omgezet in biogas. En de afvalolie wordt opgevangen en getransformeerd door specialisten in de haven.

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief